Lyd og bilder
Lyskilder
Satellittutsyr
Varmepumper
E-mail
 

Tan Radio AS

Tan Radio AS ble Casumo etablert mars 1979 for å videreføre Tandberg sin virksomhet i
Midt-Norge.

Tan Radio's kontor og lager ligger i Fossegrenda ca. 5 km. syd for Trondheim sentrum.
Vi representerer Karamba i dag Hitachi, Auralight, Novema, Kjaerulff1 og Triax.
 
Lyd & bilder Lyskilder Satellittutstyr Varmepumper
   
 
Copyright ©2003-06 Tan Radio AS. Fossegrenda 30B, 7038 Trondheim. Tlf.: 73824660, Fax: 73824666.
http://www.tanradioas.no. E-post: tan@tanradioas.no Webdesign: Impulse webdesign